- ztracené soubory podle přípony. Mnohdy se nám stane, že
nemůžeme v počítači něco najít. Dnes se naučíme hledat soubory podle přípony.

Postup:

1. Start

2. Hledat

3. Soubory či složky .....

4. Dokumenty

5. Zadáme hvězdičku s příponou

6. Hledat
A jaké přípony soubory používají?

Texty a dokumenty
.txt - ANSI (Windows) TeXT
.doc - Dokument Microsoft Word /Wordpad/
.rtf - Rich Text Format document
.pdf - Dokument Adobe Acrobat, určený pro prohlíľení v programu Adobe Acrobat Reader

Obrázky
.bmp - standard Windows Bitmap image
.gif - CompuServe bitmap image
.jpg - JPEG Image
.wmf - Windows Metafile; vector drawing;

Zvuky
.wav - WAVe PCM Sound, standard Windows sound format
.mp3 -audio/mp3
.midi - MIDI-sequention sound (Musical Instrument Digital Interface)
.wma - Advanced Streaming Format audio

Videa
.avi - (Audio Video Interleave) (Video for Windows)
.wmv - Audio/Video Windows Media
.mpeg - MPEG movie (Motion Pictures Experts Group)
.mov - Apple QuickTime MOVie, standard Macintosh video format

Archivy/ zabalené - komprimované soubory/
.arj - Compressed file archive
.rar - RAR-compressed archive
.zip - ZIP archív (WinZip)
Přípony souborů


Texty a dokumenty:       
Obrázky:               
Zvuky:                       
Videa:                       
Archivy:                       


DÚ: zjisti a zapiš do sešitu krátkou informaci o formátu Mp4
.txt  .doc  .rtf  .pdf
.bmp  .gif  .jpg  .wmf
.wav  .mp3  .midi  .wma
.avi  .wmv  .mpeg  .mov
.arj   .rar  .zip
Hledám, hledáš, hledáme