Základním programem pro práci
se složkami a soubory je v rámci systému Windows
Explorer /průzkumník/, který se standardně spouští z nabídky Start,
je však vhodnější vytvořit pro spouštění jeho zástupce na ploše. Do průzkumníku lze přejít také poklepáním na ikonu My Computer -Tento počítač (nebo jinou ikonu složky) na ploše.V průzkumníku je v hierarchii složek na nejvyšším místě (v kořeni) Plocha. Pokud není v okněExploreru na levé straně strom složek, zobrazí se kliknutím na ikonu Složky v panelu nástrojů.Obsah složky, tj. podsložky a soubory, se zobrazují pro vybranou položku stromu v pravém okně. Složku lze rozbalit, tj. podívat se na její obsah, kliknutím na „+“ v levém okně nebo dvojklikem na příslušnou složku v pravém okně. Rozbalit naráz celý podstrom lze kliknutím na příslušnou složku (kořen podstromu) a stisknutím klávesy „*“ na numerické klávesnici.

Kopírování a přesun souborů a složek
Všechny tyto operace lze provádět v rámci Exploreru pomocí myši táhnutím objektu z jednoho místa na druhé nebo vyvoláním místní nabídky v rámci původní a cílové složky. Použít lze rovněž ikony „Přesunout do“ a „Zkopírovat do“ z panelu nástrojů. Pokud pro manipulaci se při manipulaci se soubory použije pravé tlačítko myši, je možné kromě přesouvání a kopírování zvolit i vytvoření tzv. zástupce, což vlastně není kopie souboru, ale jen jakýsi odkaz (ukazatel) na daný soubor.

Mazání souborů, koš
Odstranění souborů lze provést buď použitím ikony „Odstranit“ z panelu nástrojů nebo klávesy Delete. Touto operací se označený objekt (soubor, složka, skupina souborů a složek) ovšem pouze přesune do koše, ze kterého jej lze později vrátit zpět. Totální odstranění (vymazání) objektů se provede pomocí výše uvedených postupů s podrženou klávesou Shift. Koš (Recycle Bin)  je  samostatná  složka, ve které se uchovávají
odstraněné objekty, dokud  nejsou  vymazány nebo
koš není vysypán.

1. pravým tlačítkem
    vyvolej menu podle
    obrázku


2. po kliknutí na
    složku se objekt
    objeví
Jak rychle vytvořit složku?
Soubory, složky, cesty k nim

Soubor (File) slouží k ukládání většího množství informací (dopis, obrázek, hudební skladba).Každý soubor má svůj název, který se skládá z vlastního jména souboru a přípony, která je od jména oddělena tečkou a určuje typ souboru. Jméno souboru může být až 250 znaků dlouhé a může obsahovat libovolné znaky kromě \ / : * ? ” < >..
Jednotlivé soubory se uspořádávají do složek (adresářů), které tvoří hierarchické uspořádání ve tvaru stromu. Složka (Folder) sama o sobě je vlastně soubor se speciální strukturou, jsou v něm uloženy informace o dalších souborech (jméno, velikost, umístění atd.). Každý soubor v počítači má svou jednoznačnou adresu, kterou označujeme jako cesta. Cesta může být relativní nebo absolutní. Absolutní cestu tvoří název disku (písmeno s dvojtečkou) následovaný posloupností složek oddělených zpětným lomítkem. Relativní cesta „začíná“ v aktuální složce.


Soubory a složky
Úkol

1. Na ploše vytvoř složku POKUS.
2. Otevři složku POKUS a v ní vytvoř složku OBRÁZKY.
3. Do složky OBRÁZKY vlož jakýkoliv obrázek.
4. Spusť Wordpad a napiš téma dnešní hodiny.
5. Soubor ulož do složky POKUS.
C:\Data\Vyuka\Informatika\Ucebnice\Priklad01.doc - absolutní cesta

Ucebnice\Priklad01.doc - relativní cesta z adresáře Informatika