Media - co se na ně vleze?
Medium – prostředník, který slouží k přenosu obrazových, zvukových, filmových, textových a spousty jiných dat.
Disketa je magnetické médium sloužící k ukládání a přenášení elektronických dat. Její největší výhodu a důvodem velkého rozšíření byla výrobní cena jak samotných disket, tak i mechanik pro jejich čtení/zápis. Pro pomalost, malou kapacitu a nevelkou spolehlivost se s ní dnes už tak často nesetkáváme. 1,44 MB.
CD-R je zkratka označující kompaktní disk s možností zápisu (Compact Disk - Recordable).Jedná se o standardní disk ve tvaru kotouče o průmeru 12 cm, méně často o průměru 8 cm. Data jsou uložena ve spirálovité stopě začínající u středu disku. Disk je vyroben z polykarbonátového pružného výlisku, na který je nanesena světloodrazivá vrstva s obsahem zlata či stříbra a ochranný lak.700 MB

Média CD-RW (Compact Disk ReWritable) mají všechny vlastnosti jako CD-R, navíc však umožňují smazání jejich obsahu a nahrání nového. Počet takových přepisů (rewrite) se uvádí kolem 1000.700 MB
DVD - Digital Versatile Disk - Optické záznamové médium, které je významným vylepšením CD. DVD může být stejně tak použito v oblasti spotřebního průmyslu (zábavy) a může tak nést video či zvuk, jako pro oblast informačních technologií, kde nese data nejrůznějších formátů. Podstatným vylepšením oproti technologii CD je zvýšená kapacita, daná zhuštěním stop, vícevrstvým ukládáním a ukládáním na obě strany4,7GB a 8,5GB
DVD-RAM je všestranné a spolehlivé DVD médium. Všechna data uložená na médiu DVD-RAM lze zpřístupnit stejným způsobem jako harddisk, pouhým přetažením myší. DVD-RAM rovněž poskytuje sníženou hladinu šumu a sklon disku, stejně jako zlepšenou životnost. Tyto disky můžete přepisovat a čístněkolikatisíckrát. Nyní jsou k dispozici 4,7GB jednostranné vyjímatelné disky (typ II), 9,4GB oboustranné nevyjímatelné disky (typ I), a 8,5 GB oboustranné vyjímatelné disky (na obrázku).
Medium – prostředník, který slouží k přenosu dat.
Disketa - magnetické médium 1,44 MB
CD-ROM (read only, jen pro čtení, vyrábí se lisováním)
CD-R/RW (R = Recordable, jen pro jeden zápis, RW = ReWritable, pro přepisování


DVD-ROM (read only, jen pro čtení, vyrábí se lisováním)
DVD+/-R/RW (R = Recordable, jen pro jeden zápis, RW = ReWritable, pro přepisování)
DVD+R DL (R = Recordable, jen pro jeden zápis, DL = DualLayer, dvě vrstvy)
DVD-RAM (libovolně přepisovatelné médium - dá se s ním pracovat stejným způsobem jako s pevným diskem)
Media používaná v informatice
Vypracuj do sešitu malou tabulku s aktuálními
cenami médií CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW.

Domácí úkol

1. Co to je medium?
2. Vyjmenuj alespoň 5 typů médií.
3. Seřaď následující media podle velikosti od nejmenšího po největší.
DVD, disketa.CD
4.Kolik MB se vleze na DVD a kolik na CD?
5.Kolik MB má 1GB?
6.Kolik CD by se vešlo na 1DVD?
7.Kolik disket by se vešlo na 1DVD?
/můžeš při zkoušení používat kalkulátor/
HD DVD a Blu-ray jsou optická média nové generace, které uživatelům nabízejí obraz v rozlišení 1920 x 1080 bodů. Současná DVD média poskytují videa v rozlišení 720 x 480 (NTSC) či 720 x 576 (PAL) pixelů, což už je pro LCD TV s vysokým rozlišením nedostatečné.