Klávesnice

klávesová zkratka
- stisknutí více kláves najednou
- nahrazuje příkaz, specifickou funkci

režim klávesnice

jazyky - český jazyk        
- platí znaky na levé části klávesy, obvykle červené
- tzv. QWERTZ (za T následuje Z)
- v horní řadě písmena s českou diakritikou, ev. číslice
- ostatní písmena s diakritikou (ď, ť, ň, ó, přehlásky) se píší nadvakrát (ˇ a d), znaménko viditelné až po napsání
jazyky - anglický jazyk
- platí znaky na pravé části klávesy
- tzv. QWERTY (za T následuje Y)
- v horní řadě číslice, ev. speciální znaky

přepínání jazyků
ikona - CZ, EN na panelu jazyků
kláves. zkratka - obvykle Alt+Shift, Levý+Pravý Shift (Windows)
               
přepínání velikosti
Shift
- na současně zmáčknuté klávese platí znak v horní části
CapsLock
- na všech klávesách stištěných při zapnutém CapsLock (svítí zelená kontrolka) platí znak v horní části
- na všech klávesách stištěných při vypnutém CapsLock (nesvítí zelená kontrolka) platí znak v dolní části

Součásti

alfanumerická klávesnice
číslice - horní řada
písmena - následující 3 řady

numerická klávesnice
práce s čísly
uspořádání podle kalkulačky
NumLock        
- Number Lock, angl. zámek čísel                                
všechny klávesy stištěné při zapnutém NumLock (svítí zelená kontrolka) platí
- všechny klávesy stištěné při vypnutém NumLock(nesvítí zelená kontrolka) neplatí

funkční klávesy
F2-F12                
-různé funkce
F1
- obvykle volání nápovědy

 


Klávesnice /keyboard/
Klávesnice jsou samostatným elektronickým prvkem. Vyrábějí se v různých variantách podle počtu kláves, podle provedení /XT,AT/, podle potisku a rozmístění kláves atd. Dosti častým členěním je rozlišení "americké - US" a "německé" klávesnice podle polohy písmen Z a Y na klávesnici, neboť tato písmena jsou v těchto dvou případech navzájem přehozena. Tyto dvě varianty rovněž popisuje sekvence prvních šesti písmen na klávesách zleva v třetí řadě zdola - "QWERTZ" nebo "QWERTY". . Aby bylo možno klávesnicí zadávat více kombinací, je rozšířena mimo běžnou přeřazovací klávesu Shift o přeřazovací klávesy CONTROL (Popsána většinou zkratkou "Ctrl") a ALTERNATE (Popsána zkratkou "Alt"). V horní části klávesnice (u dnes běžné klávesnice typu AT, u klávesnice staršího typu XT byly funkční klávesy ve dvou řadách vlevo) je řada funkčních kláves F1 až F12. V pravé části klávesnice bývá číselný blok a mezi číselným blokem a základním blokem kláves nalezneme editační klávesy "Insert" vkládání, "Home" přesun na začátek (např. řádky) a "End" p řesun na konec, "Page Up" a "Page Down" o stránku nahoru a o stránku dolů, "Delete" mazání (většinou znaku na pozici kurzoru). Pod editačními klávesami je umístěn blok kurzorových kláves, které se používají v programech většinou k ovládání pohybu kurzoru. Největší a nejdůležitější klávesou je klávesa ENTER, používá se pro ukončení vstupu dat.

1. Napiš následující text   @ŘÜŮ?§
2. Která tlčítka jsi použil ?
3. Přepni českou klávesnici na anglickou - minimálně dvěma způsoby !
  
bezdrátová klávesnice