Databáze je-

soubor (souhrn, množina) dat uložených v paměti počítače, logicky uspořádaných ve formě záznamů, které jsou navzájem v určitém vztahu a jsou přístupné s pomocí programového vybavení (databázového softwaru), určeného k ukládání, zpracování, vyhledávání a prezentaci velkých objemů dat

Základními prvky databáze jsou data a program pro práci s nimi. Datový obsah tvoří množina jednotně strukturovaných dat uložených v paměti počítače nebo na záznamovém médiu, jež jsou navzájem v určitém vztahu a tvoří určitý celek z hlediska obsažených informací; data jsou přístupná výhradně pomocí speciálního programového vybavení – systému řízení báze dat. Na rozdíl od jiných souborů (např. texty, obrázky)uživatel nepracuje s databází jako s celkem, ale vybírá z ní data prostřednictvím dotazů.


Databázi si můžeme představit jako místo,
kde jsou nějaké informace a stále další a nové se přidavají,
když je potřebujeme - tak je obdržíme. (Něco jako knihovna). Abychom
požadovaná data obdrželi potřebujeme program, který obstarává přístup k těmto datům (knihovnice) odborně se tomu říká: Systém Řízení Báze Dat - SŘD, přesto je lepší anglický název: DBMS -- DataBase Management System.

Většina databázi vychází z relačního modelu. To jest data (údaje) jsou uspořádany do tabulek. V jedné databázi může byt několik tabulek. Například vezmemeli to na firmu tabulka zaměstnanců, tabulka strojů, tabulka automobilů. Vezmemeli si tabulku zaměstnanců, každý řadek (tzv. záznam) v tého tabulce obsahuje údaje právě jednoho zaměstance. Jednotlivé sloupce (tzv. atributy) pak obsahují údaje např: jméno, přijmení, pohlaví, věk, třída, adresa.V naší škole používáme databázový systém také. Pro evidenci žáků a zaměstnanců, pro tisk vysvědčení, pro tvorbu rozvrhu, suplování atd...Její funkce je nakreslena na obrázku. Databáze jsou neodmyslitelnou současti mnoha programu. Databáze pracuje na pozadí takže člověk ani neví že tam jsou. Na databázi jsou založeny zpravodajské servery (idnes, aktualne, bbc, cnn), vyhledavaci služky (google, seznam), podnikové informační systéme (SAP) nebo vaš program kde máte uožen seznam originálních hudebních CD.

1. downloadni z netu program Databáze DVD z URL: www.slunecnice.cz/sw/databaze-dvd/
2. nainstaluj ho a spusť
3. zadávej do databáze názvy Tvých originálních DVD
4. vyhledej po spuštění názvy DVD podle:
a)názvu
b)roku vydání
c)jména herce atd...

DATABÁZE
Zde jsou uloženy všechny údaje o TOBĚ a o TVÝCH studijních výsledcích - tvoje známky pochvaly, důtky atd... :-).
Tady tvůj třídní zadává známky
Tady sekretářka zadává údaje o tvém bydlišti
Tady si to hlídám, aby mi to někdo nehackl:-)
Školní LAN
DATABÁZE
Takhle se
ale v databázi
nevyhledává !