VOIP

TelefonySIP/VOIP
Telefonní systém VOIP vyžaduje telefony SIP/VOIP. K dispozici je několik verzí/typů telefonů:

Softwarové telefony SIP/VOIP
Softwarový telefon SIP je program, který umožňuje volat a příjímat volání prostřednictvím mikrofonu, reproduktorů nebo sluchátek připojených k počítači.

Telefony USB VOIP
Telefon USB se připojuje k portu USB počítače a s využitím softwarového telefonu SIP/ VOIP se chová jako běžný telefon. V podstatě je to pouze mikrofon se sluchátkem, nicméně tím, že vypadá jako běžný telefon, je pro uživatele mnohem přirozenější.

Hardwarový telefon SIP
Hardwarový telefon SIP vypadá a chová se jako normální ‘telefon’. Nicméně je připojen přímo k datové síti. Tyto telefony obsahují integrovaný minirozbočovač, takže mohou sdílet síťové připojení s počítačem. Díky tomu telefon nevyžaduje další síťovou přípojku.
VOICE OVER IP
VOICE OVER IP
VOICE OVER IP
 
Hardwarové telefony SIP
Softwarový telefon
 
 
 
 
 
USB telefon
IP telefon
VOIP brána
POČÍTAČOVÁ SÍŤ
Voice over IP je dnes nejpoužívanější ze všech
technologií přenosu hlasu nad datovými sítěmi. Může však být
provozována různými způsoby, a tak se dnešní služby internetové telefonie (či: IP telefonie) v mnoha ohledech liší. Existují takové, které jsou nastavitelné (jako třeba oblíbená služba Skype). Nebo naopak takové, která vychází z platných standardů - buď staršího a již přežitého standardu H.323, nebo novějšího a perspektivního standardu SIP. Ale jak vlastně vše funguje?

Definice VOIP
VoIP – protokol Voice over Internet Protocol (rovněž označovaný jako IP telefonie, internetová telefonie a digitální telefonie) – slouží k přenášení hlasové komunikace prostřednictvím Internetu nebo jakékoli sítě, která využívá protokol IP.
SIP – protokol Session Initiation Protocol – tento protokol vyvinula pracovní skupina IETF MMUSIC jako standard pro navázání, upravování a ukončení interaktivní komunikace mezi uživateli; tato komunikace může zahrnovat multimediální prvky, jako například video, hlas, rychlé zprávy, hry online a virtuální realita.

SKYPE
je stejně lepší
Instalace programu Skype

1.Z netu downloadni a nainstaluj Skype
2.Zaregistruj se do systému
3.Najdi můj Skype pomocí indicií pod návodem
4.Do příští hodiny se pokus stihnout mi zavolat
5.Případné problémy vyřešíme pomocí zszaml@iweb.cz
A můj nick?
Lodím říkal lyže moře - jmenuje se podle něho jedna
velmi moderní technologie. Tak přemýšlej...............