Typografie

Otevři textový editor a :-)

1. Vytvoř nový dokument ve Writeru
2. Ulož ho jako - prijmeni_trida.odt
3. Vypiš názvy 10 různých fontů písma
4. Názvy převeď do těchto fontů
5. Každý font ať má jinou velikost
6. Každý řádek ať má jinou barvu
7. Pokud teď váháš, kukni znova na animaci
8. Výsledek odešli na zszaml@iweb.cz
Vlastnosti písma

Písmo je určeno sadou (fontem, druhem písma), stylem písma (řezem) a velikostí.

Sady (druhy) písem. Písem jsou tisíce. Víme, že písmo vzniklo zjednodušováním obrázků nejdříve v piktogramy, potom ve znaky znamenající slova až po hlásky. Jednotlivá písma mají svá jména, často podle svého tvůrce nebo podle charakteristického tvaru. Liší se tvarem, šířkou, sílou tahu, sklonem atd. Písmo existuje již tisíce let a v určité době vznikaly různé typy písem, můžeme proto rozlišit písmo gotické, renesanční, barokní, klasické apod. Písem je mnoho, některá se však podobají, můžeme proto písma pro přehlednost rozdělit do skupin.

Nejjednodušší dělení písem do skupin:

Antikva – základní tiskové písmo, má stínované tahy, které jsou zakončeny serify (patkami). Někdy se také označuje jako patkové písmo. To, že má stínované tahy, znamená, že nejsou všechny linky stejně široké a nemusí být vždy jen rovné. V počítači antikvu zastupuje např. písmo Times New Roman.

Grotesk – lineární bezpatkové písmo. Lineární znamená, že všechny jeho tahy (linky) jsou stejně široké. V počítači grotesk zastupuje např. písmo Arial.

Písmo psacího stroje – speciální neproporcionální písmo, u kterého jsou všechny znaky stejně široké, tj. písmena i a m mají včetně mezer stejnou šířku. Všechna ostatní písma jsou proporcionální, tj. každý znak je jinak široký. (To je normální, stejně píšeme rukou.) V počítači je toto písmo reprezentováno fontem Courier.

Písmo psacího stroje (neproporcionální)

Psaná písma. Vycházejí z písma psaného rukou perem nebo štětcem. V počítači: Brush Script, Impuls, Chantury, …

Pokud je v seznamu písem v počítači některé písmo uvedeno jakoby vícekrát, používáme vždy to, za kterým je uvedeno CE (= Central European) nebo Středoevropský (platí v operačním systému Windows).Písma   jsou chráněna autorským právem. Pokud někdo vytvoří velmi podobné písmo (napodobeninu klasického vzoru), musí pro něj použít jiný název. Takže např. písmo Arial je napodobeninou písma Helvetica a s téměř stejným písmem se setkáme i pod názvy Suise nebo Switzerland.

Řez písma (styl). Většina písem je v počítači v několika různých řezech (někdy se používá pojem stylech):
Obyčejné (normal, regular) - základní verze písma
Tučné (bold) - tučné písmo
Kurzíva (italic) - nakloněná verze
Tučná kurzíva (bold italic) - nakloněná a současně tučná verze

Velikost písma
Většinu písem v počítači můžeme libovolně zvětšovat nebo zmenšovat. Velikost písma se udává v bodech [b.]. Jeden bod je 0,3759 mm. Běžně se píše písmem velikosti 12 bodů, noviny jsou psány velikostí 8 až 10 bodů, dětské knihy 14 až 16 bodů.
Poznámka: Při zadávání údajů v textovém editoru musíme sledovat nabízenou jednotku. Nejčastěji to budou [cm] nebo [b.]. Centimetry jsou jasné a [b.] je právě výše vysvětlený bod (0,3759 mm).
8 bodů   10 bodů   12 bodů   16 bodů   24 bodů