Cracker

Cracker je člověk, který upravuje kód programu tak, aby jej bylo možné volně šířit, čili odstraňuje ochranu proti kopírování. Musí ovládat assembler, znát funkce důležitých přerušení, znát důležité funkce Windows API, musí chápat, jak vlastně program na úrovni strojového kódu pracuje apod. Crackeři bývají obvykle i kvalitními programátory. Mezi základní vybavení crackera patří debugger (velmi oblíbené jsou debuggery řady SoftICE) a diassembler (zde je favoritem W32Dasm pro Windows či Sourcer pro DOS) .

Jak se crackuje

Když cracker obdrží program, může ho čekat různě náročná práce - obecně je zřejmě jednoduší crackovat věci pod Windows než pro DOS a velmi zjednodušeně lze konstatovat, že je náročnější crackovat hry ve srovnání s aplikacemi. U her má cracker kromě odstranění protekce za úkol také hru "ripnout" tedy odstranit např. video či hudbu, tak aby se verze vešla do limitu. Protože je ripování u některých her dost náročné, jde v podstatě o samostatný "obor" crackingu.

Existují dva základní typy protekce. U CDChecku hra kontroluje přítomnost originálního CD v mechanice. Tento typ je různě složitý, některé hry testují jen label CDčka v mechanice, některé naopak provádějí složité a propracované kontroly - checkují přítomnost audio-stop na CD, snaží se eliminovat CD emulatory v paměti apod. Ty nejlépe chráněné mají kontrolu rozházenou po celém programu a volají se různě náhodně a za určitých podmínek. To je důvod, proč k některým hrám vychází tolik oprav, na některé opravy se přijde až po vydání hry. Naproti tomu DOCCheck je již téměř nepoužíván, jde o kontrolu spojenou s manuálem, obtížnost odstranění této ochrany je opět různá. Mezi další, dnes již nepoužívané, typy ochrany patří např. FLOPPYCheck, který pracoval na principu označení sektoru jako vadného - poradil si s ní však jakékoliv lepší "kopírák". U aplikací se pak často užívá ochrana sériovým číslem a "timebomb", kdy je program funkční jen určitý počet dní, nemluvě o hardwarových klíčích.

Všechny zmíněné druhy lze vzájemně kombinovat či doplňovat dodatkovou protekcí - např. provádění kontrolních součtů souborů apod. Jako všechny ostatní i tato ochrana může být různě propracovaná. Ty nejjednodušší odolají během minuty, složitější mohou checksumy používat ke správnému běhu - používají se jako adresa jumpu apod. a to už je daleko náročnější k odstranění.

Ripování

Co to vlastně ripování je? Jedná se o techniku získávání dat z CD/DVD médií. Abychom ona data dostali do počítače, tak k tomu potřebujeme nějaký nástroj, který nám tato data, zapsaná v již zmíněných jedničkách a nulách, převedou do nějakého běžného formátu. Připomenu postavu z anglického podsvětí: Jack the Ripper, neboli česky Jack Rozparovač. Tento pán by si z datovými médii věděl jistě rady. Každé z nich by „rozpáral“ a vzal by si, co potřebuje.
Nejčastěji se používají metody "re-route" a "re-index". Velmi zjednodušeně jde o odstranění zvukových či video dat z datových souborů a ponechání pouze korektních hlaviček daných formátů, tak aby daný program nic nepoznal a pracoval v pořádku. Tak se dají ušetřit stovky MB dat.


CRACKING
CRACKOVÁNÍ

Crack
1. Většinou soubor, který odstraňuje z programu různá omezení a ochrany, např. vynucení seriového čísla. U her jde především o nejrůznější proti-pirátské ochrany, cesty k instalačnímu CD, apd.
2. Slangový výraz označující crackerský útok jako celek.

Cracker
1. Osoba napadající cizí sítě za účelem jejich poškození. Crackeři jsou laickou veřejností často chybně nazýváni hackery.
2. Člověk, který odstraňuje ochrany z aplikací (crackuje).

Cracking
Crackování, apd. Činnost crackera, také výraz používaný pro označení crackerských aktivit.

Ripování
Jedná se o techniku získávání dat z CD/DVD médií. Abychom ona data dostali do počítače, tak k tomu potřebujeme nějaký nástroj, který nám tato data, zapsaná v již zmíněných jedničkách a nulách, převedou do nějakého běžného formátu. Připomenu postavu z anglického podsvětí: Jack the Ripper, neboli česky Jack Rozparovač.
Najdi na i nternetu alespoň jeden způsob ochrany softwaru nebo medií před cracknutím / ripnutím.
Proveď krátký zápis.