Grafika /obrázky/

Základní dělení:
Bitmapové obrázky – rastrové - (ze čtverečků)
Vektorové obrázky – křivkové

Bitmapy (rastry) jsou obrázky tvořené velkým množstvím bodů, které dávají dohromady požadovaný obrázek. To se projevuje kostrbatostí obrázku v některých místech a také při velkém zvětšení.
Bitmapy se používají především pro digitální fotografie a pro obrázky na webu.Bitmapové obrázky jsou lehce editovatelné, ale zabírají mnoho místa na disku

Počet bodů obrázku, rozlišení
Rastrový obrázek (fotografie nebo malba) se skládá z barevných bodů
Rozlišení - Počtu bodů na jednotku délky se říká rozlišení. Jednotkou délky je bohužel jeden palec (cca 2,5 cm), jednotka se nazývá DPI (dý pí aj, Dot Per Inch, bodů na palec). Obrázek s rozlišením 300 DPI obsahuje na každý palec 300 bodů.Rozlišení musí být „přiměřené“.  Malé rozlišení: zrnitý obrázek. Velké rozlišení: obrovský soubor
Ve vektorových obrázcích se obraz neskládá z jednotlivých bodů, ale z křivek a bodů které jsou přesně popsány. To má velkou výhodu, jelikož všechny objekty v obrázku jsou snadno editovatelné a obrázek zabírá málo místa na disku.

Barevná hloubka
Barevná hloubka je počet barev, který může nabývat každý bod obrázku
Barevné fotografie většinou obsahují 16,7 miliónu barev (barevná hloubka 24 bitů na bod), grafické prvky na webu 256 barev (barevná hloubka 8 bitů na bod).
Obrázky určené pro tisk na černobílé laserové tiskárně můžeme převést do 256 stupňů šedi.
Počet bodů obrázku
Pozor na změny velikosti rastrů: velký obrázek můžeme zmenšit, malý zvětšovat nelze!
Rastrový obrázek má určitý počet bodů. Pokud jich je hodně, můžeme nějaké vypustit bez výrazné ztráty kvality, tj. zmenšit ho můžeme. Pokud je jich málo, program se je pokusí dopočítat, což většinou nedopadne dobře.Změně počtu bodů se často říká převzorkování obrázku.
Z teorie plyne, že vždy dochází ke snižování kvality obrázku.

1. Z internetu downloadni nějaký obrázek ve formátu *.jpg nebo *.bmp
2. Ulož ho na plochu.
3. Otevři program Malování. /start, všechny programy, příslušenství, malování/
4. Otevři v programu obrázek z plochy.
5. Pomocí nástroje LUPA zobraz jednotlivé pixely obrázku.
6. Kapátkem obrázek edituj.
7. Ulož obrázek na plochu.

Grafika

Základní dělení:
Bitmapové obrázky – rastrové - (ze čtverečků)
Vektorové obrázky – křivkové

Bitmapy (rastry) jsou obrázky tvořené velkým množstvím bodů, které dávají dohromady požadovaný obrázek. To se projevuje kostrbatostí obrázku v některých místech a také při velkém zvětšení.
Bitmapy se používají především pro digitální fotografie a pro obrázky na webu.

Rozlišení - Počtu bodů na jednotku délky se říká rozlišení. Jednotkou délky je bohužel jeden palec (cca 2,5 cm), jednotka se nazývá DPI (dý pí aj, Dot Per Inch, bodů na palec).

Ve vektorových obrázcích se obraz neskládá z jednotlivých bodů, ale z křivek a bodů které jsou přesně popsány. To má velkou výhodu, jelikož všechny objekty v obrázku jsou snadno editovatelné a obrázek zabírá málo místa na disku.

Přípony bitmap
*.bmp, *.jpg, *.gif, *.tiff,

Přípony vektorů
*.emf, *.cdr, *.wmf,


černobílá bitmapa

barevný obrázek

256 odstínů šedé

Na tomto obrázku jsou vidět pixely - obrazové body,
ze kterých se každý rastrový obrázek skládá.       
TOTO JE JEDEN PIXEL