Tlačítko Přijmout provede připojení programu k serveru elektronické pošty a stažení došlých e-mailových zpráv. Jestliže dojde ke stažení nové zprávy, zobrazí se v pravém dolním rohu upozornění.

Tlačítko Nová zpráva otevře nové okno, kde můžete napsat novou e-mailovou zprávu, přiložit přílohy a odeslat.

Tlačítko Adresář otevře nové okno. V něm uvidíte, jaké e-mailové adresy máte ve složkách kontaktů (nyní nejspíš žádné). Zde můžete přidávat nové kontakty.

Tlačítko Odpovědět otevře nové okno. V něm můžete poslat odpověď na označenou zprávu.

Tlačítko Odpovědět všem otevře nové okno. V něm můžete poslat odpověď všem příjemcům, kterým byla označená zpráva spolu s vámi doručena.

Tlačítko Přeposlat otevře nové okno a označenou zprávu připojí jako přílohu či přímou součást nové zprávy.

Tlačítko Smazat vymaže označenou e-mailovou zprávu. Pokud jste příznivci klávesnice, můžete též použít klávesu Del.

Tlačítko Tisknout provede vytištění označené zprávy.

Tlačítko Nevyžádané označí zprávu jako nevyžádanou (spam).

Tlačítko Zastavit slouží k zastavení aktuálně prováděné operace. Např. pokud chcete zrušit odesílání velké e-mailové zprávy (s přílohou) nebo zastavit stahování velkého množství e-mailových zpráv ze serveru.

Co je to elektronická pošta?
Vzájemná komunikace uživatelů realizovaná pomocí počítačů,
souborů, Internetu a komunikačních linek. Původně byla e-pošta určena pouze
pro textové soubory, v dnešní době umožňuje zasílání dalších formátů, které přikládány jako příloha. E-poštou je označována komunikace v rámci Internetu i Intranetu. Pro práci na Internetu musí mít uživatel k dispozici poštovní program podporující protokol POP3 (lépe IMAP4) pro přijímání pošty a SMTP pro odesílání pošty. Musí mít zřízenu poštovní schránku u svého poskytovatele připojení - ISP.
Poštovní programy /klienti/:Pegasus Mail,  MS Outlook, MS Outlook Express, Netscape Messanger, Lotus Mail, Thunderbird atd.... Pokud ti stačí přístup k poště z internetu, žádného klienta nepotřebuješ.

E - MAIL
Elektronická pošta umožňuje svým uživatelům vyměňovat si zprávy prostřednictvím počítače. Tyto zprávy se na počítači připravují jako obyčejné soubory napsané v textovém editoru . Přesné místo, kam je třeba zprávu předat, pozná počítač z elektronické adresy, uvedené v záhlaví textu zprávy, obsahující jednak identifikaci počítače, kam má být zpráva doručena, a jednak jméno uživatele, do jehož poštovní schránky má být zpráva doručena.

Pružnost použití vede k tomu, že se elektronické adresy dnes již objevují i na navštívenkách, vedle adresy pro obyčejnou papírovou poštu. Elektronické adresy autorů se dnes velice často objevují v adresách publikovaných článků v běžných časopisech. Čtenáři je tak dána možnost snadné komunikace s autorem článku pro další diskusi o dané problematice, získání dalších materiálů (např. textů programů, příkladů apod.).

Z čeho se skládá elektronická adresa?
miroslav.tucnak@centrum.cz
jedinečné jméno
uživatele

zprostředkovatel
služby

zavináč


Ikony tlačítek se mohou u různých programů lišit, funkce jsou však u všech stejné.
Za domácí úkol založíš sestře, bratrovi, kamarádovi, tatínkovi nebo mamince e-mail. pokud ho již nemají. Použij zprostředkovatele centrum, seznam, atlas - pokud chceš spojit mail s ICQ 5.1.
1. K čemu slouží elektronická pošta?
2. V čem je lepší než papírová?
3. Z čeho se skládá elektronické adresa?
4. Jaký je rozdíl mezi poslat a přeposlat?
5. Co to je spam?
!!spam - je nevyžádaná pošta!!