Vývojové diagramy

Vývojové diagramy nejsou žádnou
vysokou informatikou. Nejsou to ani žádné kouzelné znaky
a obrazce, které by tě měly odradit od jejich pochopení. Je to pár obrazců,
které mají jasný význam. Vývojové diagramy pomáhají především zjednodušit pohled na
každý problém, se kterým se v životě setkáš. Pomohou ti ho pochopit, prozkoumat a vyřešit.....

Mezní značka - symbol představuje vstup z vnějšího prostředí do programu nebo výstup z programu do vnějšího prostředí, např. začátek nebo konec programu, zastavení programu .
Zpracování - Symbol představující jakýkoliv druh činnosti
Rozhodování - Symbol představuje rozhodovací nebo přepínací funkci. Buď něco platí, nebo neplatí - něco je pravda, nebo to pravda není.


A jak při tvorbě vývojových diagramů postupovat?
Klaďte si následující otázky a postuně jednotlivé kroky zakreslujte do diagramu.
Co se stane nejdříve?
Co má následovat?
Co se děje rozhodne-li se ANO?
Co se děje rozhodne-li se NE?
Odkud přichází výrobek?
Kdo rozhoduje?
Vývojový diagram
?
1. Vytvoř do sešitu vývojový diagram se dvěmi podmínkami - rozhodováními.
2. Nakresli ho do sešitu a popiš.
3. Spusť: Start - Všechny programy - Příslušenství - Malování
4. Ten samý diagram vytvoř v tomto programu.
5. Ulož soubor jako diagram.jpg na plochu.
6. Odešli soubor na adresu zszaml@iweb.cz.

DÚ: do sešitu vytvoř jednoduchý diagram s jedním rozhodováním na téma: U zubaře