1. Informatika nejsou jen počítače - vytváření, získávání, zpracování, vyhodnocování a ukládání informací neprobíhá pouze za pomoci počítačů. Informatika řeší nejdříve problémy a pak teprve technologie. Nám však půjde při výuce především o technologie, se kterými se setkáváte každý den. O nejmodernější trendy v komunikaci, získávání a zpracování a tvorbu informačních sdělení pomocí multimediálních zařízení. V zájmu každého z vás by tudíž mělo být, aby se při práci s těmito elektronickými pomocníky představil jako bytost pracovitá, zodpovědná, tvořivá a myslící.

2. Počítač za vás udělá spoustu práce, ale nic nevymyslí - největší vynálezy lidstva vznikly v hlavě a na papíře. Hleděním na monitor ještě nikdo nic nevymyslel. Kreativita je dar, který nemá s moderními technologiemi nic společného. Pouze je občas využije. To že má někdo drahé lyže neznamená, že umí lyžovat.

3. Cizí slova nejsou vaši nepřátelé - Nebraňte se odbornému názvosloví, většina technologií nevznikla v naší vlasti. Přeložit jejich názvy do češtiny by bylo obtížné a nepřesné. Navíc všichni se učíte angličtinu. A věřte, ta se vám bude v informatice velmi hodit.

4. Počítač není váš jediný kamarád - nechci poukazovat na zdravotní rizika každodenního několikahodinového hraní her, komunikace na ICQ, chatu nebo Skypu - bez pohybu, bez čerstvého vzduchu, bez hmatatelného výsledku. Jen nechci, aby jste za deset let zjistili, že jste vlastně celé dětství proseděli u počítače.Milí žáci,
na úvod tohoto webpovídání vám chci sdělit
několik zásadních maličkostí, které je třeba vzít v úvahu jako fakta, která
vám pomohou pochopit význam slova INFORMATIKA a také postupně proniknout do
všech ostatních tajemství binárního světa virtuální reality - nenápadně  se měnící v reálnou virtualitu.

Doplň správně tabulku.
A  počítač /skříň/
B  monitor
C  klávesnice
D  myš
E  reproduktory
4
5
3
2
1
A
2
B

C

Počítač je zařízení, které slouží k uchování, zpracování, přenosu dat a informací; slouží ke komunikaci s uživatelem
Rozdělení počítačů
- hybridní
- analogové
- číslicové
podle provedení -  stolní, přenosné, sálové
podle uplatnění – pro domácnost, pro kancelář, vědecky skromné účely,…
podle kompatibility – PC, Mac Intoch
podle funkce v síti – servery, pracovní stanice

Oblasti použití PC /osobních počítačů/
- v současné době se počítače uplatňují ve všech odvětví lidské společnosti:
kancelářské aplikace (nejčastější používání počítačů)
databázové aplikace – umožňují shromažďovat, třídit a různě uspořádat informace podle zadaného klíče
grafické systémy – uplatňují se v oblasti projektování a konstrukce
řídící systémy – programy umožňující měření, kontrolu nebo řízení technologického procesu (nebo stroje)
systémy na  ochranu dat – zejména se jedná o antivirové programy
programování – veškerý software umožňující vytváření nových programů a jejich převedení do stroj. kódu
počítačové hry a zábava

 


Co je Virtuální realita?
Virtuální realita je takové neskutečné skutečno. Je to název, který je sám sobě protikladem. Je to prostředek, který se snaží působit dojmem reality a přitom to vlastně realita není.